warachowski

przystanek centrum

przemieniony umysł | 26.11.2016

jeśli czujesz, że twoja relacja z Bogiem nie jest na poziomie, o którym marzysz, a twoje doświadczenie chrześcijańskie w niczym nie przypomina tego, co doświadczał pierwszy kościół, to znaczy, że potrzebujesz zmiany. czy marzysz o czymś więcej, czy chcesz widzieć więcej i doświadczać więcej ze swoim Bogiem? jest rozwiązanie dla ciebie, a jest to przemieniony umysł, nowy sposób myślenia, który pozwoli ci w sposób nieograniczony i wolny przyjąć wszystko, co Bóg ma dla ciebie.

przystanek centrum

nasiąkaj Bożą obecnością | 25.06.2016

w przyrodzie tak już jest, że każda roślina, aby żyć, musi nasiąkać deszczem i słońcem, czerpiąc z nich wszystko, co najlepsze, co daje życie. podobnie jest z naszym duchowym, chrześcijańskim życiem. czujesz się wyschły, wypalony, samotny, oddalony od Boga, smutny i zestresowany? jedynym rozwiązaniem dla ciebie jest przebywanie w obecności Bożej i nasiąkanie Jego miłością, Jego Duchem. im więcej będziesz nasączony, tym bardziej będziesz rozkwitał, tym więcej będzie się z ciebie wylewało. jak nasiąkać Bożą obecnością i Duchem Świętym? posłuchaj tego nauczania i ciesz się prawdziwym życiem w Bożym Królestwie.

przystanek centrum

jeśli nie znasz to zabijesz | 05.03.2016

jeśli nie znasz to zabijesz - ten tajemniczy tytuł dzisiejszego nauczania odnosi się do naszej relacji z Duchem Świętym, a właściwie brakiem relacji i zupełnej nieznajomości tej niesamowitej osoby. tak często nasze wyobrażenie o Duchu Świętym i Jego działaniu ograniczamy do naszych wyobrażeń, które wyrobiliśmy sobie przez lata słuchania i czytania o nim. jednak tajemniczość, jaką okrywa się Duch Święty czasem nas przeraża i boimy się Jego nadprzyrodzonego działania w naszym życiu. ulegamy panicznemu lękowi przed zwiedzeniem, a tym samym wypieramy skuteczne działanie Ducha z naszego życia, wybierając bardziej pewne i ugruntowane życie chrześcijańskie, bez zbędnych fajerwerków duchowych. tak naprawdę zaczynasz żyć na pół gwizdka, bo lęk przed nieznanym paraliżuje twoje pełne poddanie się działaniu mocy Ducha Świętego. jeśli chcesz odrzucić ten lęk i zacząć żyć pełnią mocy z wysokości, to może to nauczanie stanie się przełomowym wydarzeniem w twoim życiu.

przystanek centrum

takim być jak Jezus | 26.12.2015

Jezus powiedział do wszystkich ludzi wierzących, aby szli za nim i naśladowali go, czyli byli do niego podobni. Bóg powiedział do nas - świętymi bądźcie, jak i ja jestem święty. czy rzeczywiście możemy być we wszystkim podobni do Jezusa? czy grzeszny człowiek jest wstanie żyć świętym życiem tak jak Jezus? dla wielu Jezus stał się idolem i wzorem do naśladowania, jednak czy we wszystkim, czy tylko w tym, co nam pasuje, co według naszego ludzkiego pojęcia jesteśmy wstanie wykonać? no i wreszcie ostatnie pytanie - po co mamy się starać, do czego nam potrzebne święte życie, dobre uczynki, skoro zbawienie jest tylko z łaski? posłuchaj tego nauczania, a może się okazać, że wkroczysz w jeszcze głębsze poznanie i doświadczenie, jakie Bóg ci oferuje. może zaczniesz czynić większe rzeczy niż On? 

przystanek centrum

Bóg sprawiedliwy czy miłosierny | 21.11.2015

wszyscy znamy to powiedzenie, iż Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. jeśli to prawda, to co zrobić z wolną wolą, czyli darem Bożym dla człowieka polegającym na możliwości wyboru własnej drogi. czy Bóg mówi: masz wolną wolę i wybierz dobro, lub zło. jeśli jednak odważysz się wybrać zło, to zostaniesz ukarany, bo taka jest moja sprawiedliwość. jakoś nie trzyma się to wszystko kupy. może po prostu źle pojmujemy Bożą sprawiedliwość. być może wiele wyjaśni się po wysłuchania nauczania leszka warachowskiego. zapraszamy.

przystanek centrum

oto wszystko stało się nowe | 17.10.2015

każdy, kto oddaje życie Jezusowi i pozwala, aby od tej pory Duch Święty kierował jego życiem, wkracza w inny wymiar rzeczywistości. to jak myślałeś do tej pory, twoje wszystkie priorytety, wartości ulegają całkowitej degradacji. to, co uważałeś do tej pory za normalne i oczywiste już nie ma żadnego znaczenia. całe twoje stare życie przemija, kończy się, a zaczyna się nowy okres twojego życia. teraz to, co uważałeś za niemożliwe staje się możliwe, to co było dziwne w oczach ludzkich, staje się standardem w twoim życiu, bo oto wszystko staje się nowe. czy jesteś gotowy na takie zmiany? wielu ludzi już zdecydowało się na życie w Królestwie Bożym, manifestując to poprzez chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym. czy umarłeś i pogrzebałeś starego człowieka, stare życie, aby powiedzieć w raz z apostołem pawłem: „stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”? posłuchaj nauczania leszka warachowskiego, które zostało wygłoszone podczas uroczystości chrztu świętego na przystanku niebo. 

przystanek centrum

Boży plan dla twojego życia | 27.06.2015

Bóg ma plan dla świata, dla człowieka, dla ciebie i dla mnie. czy Bóg miewa złe plany czy tylko dobre? czy człowiek może pokrzyżować, zniweczyć lub oddalić Boże plany? czy Bóg może zrealizować swój plan wobec ciebie bez twojej zgody? czy zastanawiałeś się jak twoja, nawet najdrobniejsza decyzja może mieć ogromny wpływ na twoją przyszłość? te i inne pytania zostały zadane w tym nauczaniu, pytania, na które mówca, leszek warachowski, próbuje odpowiedzieć. posłuchaj, a dowiesz się czy Bogu, który doskonale zaplanował cały wszechświat, starość się nie udała. czy Bóg zaplanował starość, choroby, cierpienia, grzech i śmierć? jak to jest z tym planem Bożym dla ciebie? wierzę, że po tym nauczaniu poznasz Boga jeszcze lepiej i zaprosisz Go do swego życia.

przystanek centrum

manifestacja Bożej mocy | 06.06.2015

słyszałeś i czytałeś o manifestacji Bożej mocy? wielokrotnie w Biblii znajdziesz opisy cudów, znaków, uzdrowień i działania mocy Ducha Świętego poprzez ludzi, obdarzonych różnymi darami. Bóg działa dzisiaj w taki sam sposób jak dwa tysiące lat temu, bo On się nigdy nie zmienia. dzisiaj Bóg czyni cuda i znaki w swoim kościele tak jak dawniej. podczas tego nauczania usłyszysz świadectwa ludzi, których Bóg uzdrowił poprzez nałożenie rąk i modlitwę. są to świadectwa ludzi, którzy doświadczyli tego dzisiaj, w Polsce, w Szczecinie. możesz z nimi się spotkać i porozmawiać, może znasz ich osobiście. to nie są cuda, które wydarzyły się w czasach apostolskich, lub w odległych krajach, ale tu i teraz, w naszym kraju. Królestwo Boże przybliżyło się do Polski, do Szczecina i do wielu innych miast. Królestwo Boże może zamanifestować się także w twoim życiu, bo znaki i cuda są w zasięgu twojej ręki, w zasięgu twojej wiary. posłuchaj tego nauczania i daj się ponieść Duchowi Świętemu. 

przystanek centrum

tajemnica Bożego dziedzictwa | 14.03.2014

nauczanie zatytułowane: "tajemnica Bożego dziedzictwa"
mówca: Leszek Warachowski
 

„tajemnica Bożego dziedzictwa” to przedłużenie myśli na temat synostwa, które możesz posłuchać tutaj. synostwo, a co za tym idzie dziedzictwo, to jeden z najważniejszych tematów dotyczący naszej tożsamości w Bogu i naszej pozycji w Nim. dlaczego tajemnica? bo wielu chrześcijan nigdy nie doświadczyło Bożej mocy tylko dlatego, że są nieświadomi jakie zasoby Bożej łaski są w ich posiadaniu jako Bożych dzieci, jako tych, którzy są współdziedzicami Jezusa. jeśli chcesz dowiedzieć się co oznacza dla ciebie współdziedziczenie wszystkiego z Jezusem, to posłuchaj tego nauczania i zacznij żyć pełnią życia.

przystanek centrum

syn czy niewolnik | 14.02.2015

nauczanie zatytułowane: "syn czy niewolnik".
mówca: leszek warachowski

jako chrześcijanie, zostaliśmy adoptowani przez naszego Ojca w niebie i w ten sposób zostaliśmy uznani za dzieci Boże. niestety, pomimo że jesteśmy synami i córkami samego Boga, to ciągle żyjemy, postępujemy, myślimy i mówimy jak sieroty nie posiadający Ojca, jak niewolnicy, którzy muszą zapracować, zasłużyć na przychylność Ojca. świadomość synostwa pozwoli ci żyć zupełnie innym życiem, uprawni cię do przyjęcia dziedzictwa i korzystania z niego w całej pełni. posłuchaj tego nauczania, a przekonasz się kim naprawdę jesteś i jak wielkie przywileje posiadasz, jako syn i córka Boga.

przystanek centrum

ogień

„wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.” (2Moj. 3:2)

siedząc w kuchni, widzę przez okno krzew, który rośnie nieopodal mojego domu. teraz, kiedy nastała jesień, jego liście stały się złote, czerwone, brązowe, a całość wygląda jak płonący krzew , który napotkał Mojżesz. krzew ten płonął żywym ogniem, ale nie spalał się, a jego gałęzie i liście nadal były świeże i żywe. w tym niesamowitym zjawisku ukazał się mojżeszowi anioł Pański, który rozmawiał z nim z pośród tego krzewu.

ogień Boży działa w różny sposób, ale zawsze jest to zjawisko niespotykane, zaskakujące, posiadające ogromną moc. czasami Bóg spuszcza ogień, który trawi wszystko, jak uczynił to w odpowiedzi na modlitwę eliasza na górze karmel, ale czasami, jak było to podczas płonącego krzewu, płonie, ale nie spala. w jednym i drugim przypadku było to zjawisko nadprzyrodzone, pełne majestatu i mocy.

działanie Bożego ognia jest obiecane każdemu wierzącemu: „ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.” Boża obietnica to nie coś, co może się stać lub nie. Boży ogień w nas  nie może być dla nas tylko niespełnionym marzeniem, ale czymś realnym, prawdziwym, bo Bóg tak powiedział. ostatnio dotknęły mnie słowa, które ktoś napisał, że jesteśmy tym, czym Biblia mówi, że jesteśmy. posiadamy to, co Biblia mówi, że posiadamy. możemy czynić to, co Biblia mówi, że możemy czynić. tu nie ma miejsca na żadne wątpliwości. jeśli Biblia mówi, że otrzymasz dar Ducha Świętego, to już go posiadasz. jeśli Biblia mówi, że będziesz działał w Jego mocy i pod wpływem ognia, który cię wypełni, to już możesz to czynić. Boży ogień w nas, to obietnica, która już dziś może stać się faktem w twoim życiu.
leszek