przystanek centrum

oto wszystko stało się nowe | 17.10.2015

każdy, kto oddaje życie Jezusowi i pozwala, aby od tej pory Duch Święty kierował jego życiem, wkracza w inny wymiar rzeczywistości. to jak myślałeś do tej pory, twoje wszystkie priorytety, wartości ulegają całkowitej degradacji. to, co uważałeś do tej pory za normalne i oczywiste już nie ma żadnego znaczenia. całe twoje stare życie przemija, kończy się, a zaczyna się nowy okres twojego życia. teraz to, co uważałeś za niemożliwe staje się możliwe, to co było dziwne w oczach ludzkich, staje się standardem w twoim życiu, bo oto wszystko staje się nowe. czy jesteś gotowy na takie zmiany? wielu ludzi już zdecydowało się na życie w Królestwie Bożym, manifestując to poprzez chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym. czy umarłeś i pogrzebałeś starego człowieka, stare życie, aby powiedzieć w raz z apostołem pawłem: „stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”? posłuchaj nauczania leszka warachowskiego, które zostało wygłoszone podczas uroczystości chrztu świętego na przystanku niebo.