przystanek centrum

Bóg sprawiedliwy czy miłosierny | 21.11.2015

wszyscy znamy to powiedzenie, iż Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. jeśli to prawda, to co zrobić z wolną wolą, czyli darem Bożym dla człowieka polegającym na możliwości wyboru własnej drogi. czy Bóg mówi: masz wolną wolę i wybierz dobro, lub zło. jeśli jednak odważysz się wybrać zło, to zostaniesz ukarany, bo taka jest moja sprawiedliwość. jakoś nie trzyma się to wszystko kupy. może po prostu źle pojmujemy Bożą sprawiedliwość. być może wiele wyjaśni się po wysłuchania nauczania leszka warachowskiego. zapraszamy.