przystanek centrum

syn czy niewolnik | 14.02.2015

nauczanie zatytułowane: "syn czy niewolnik".
mówca: leszek warachowski

jako chrześcijanie, zostaliśmy adoptowani przez naszego Ojca w niebie i w ten sposób zostaliśmy uznani za dzieci Boże. niestety, pomimo że jesteśmy synami i córkami samego Boga, to ciągle żyjemy, postępujemy, myślimy i mówimy jak sieroty nie posiadający Ojca, jak niewolnicy, którzy muszą zapracować, zasłużyć na przychylność Ojca. świadomość synostwa pozwoli ci żyć zupełnie innym życiem, uprawni cię do przyjęcia dziedzictwa i korzystania z niego w całej pełni. posłuchaj tego nauczania, a przekonasz się kim naprawdę jesteś i jak wielkie przywileje posiadasz, jako syn i córka Boga.