przystanek centrum

 

nasze motto ...nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy... 2Tm 1,7

przystanek centrum, to zdecydowanie mocno duchowa część przystanku niebo. nie jest celem samym w sobie, ale naszym sposobem na życie. to nasze hobby. powstał, bo jest grupa ludzi o podobnych potrzebach. oprócz tego co, tu i teraz, patrzymy mocno w niedaleką przyszłość - niebo. to tam chcemy trafić. czy przystanek centrum, to kościół? nie unikamy tej definicji, ale też nie przywiązujemy się do niej. 

Bóg, to dla nas Ktoś na co dzień. ktoś rzeczywisty. przyjazny. żyjąc z Nim wcale nie chodzimy z głową w chmurach, nie mamy poważnych min, czy nie myślimy na każdym kroku o tym, czego nam nie wolno. po prostu spotykamy się i spędzamy czas z naszym Bogiem. 

przystanek centrum jest otwarty dla wszystkich

  • w każdą sobotę o godzinie 11:00 na nabożeństwach uwielbienia blisko Boga,
  • w każdy wtorek o godzinie 17:00 poznajemy naszego Boga na spotkaniach blisko Biblii,
  • w każdą środę o godzinie 18:00 jesteśmy na ulicy razem z Kościołem Ulicznym Szczecin w parku przy placu Kościuszki w Szczecinie i służymy modlitwą oraz tym co daje nam Duch Święty;
  • w każdą środę o godzinie 20:00 jesteśmy na przystanku na wieczornych modlitwach, spotykamy się bardzo blisko Boga
  • późnymi wieczorami w piątki o godzinie 22:00, w grupach domowych, modlimy się do nocy - na kolejnym spotkaniu bardzo blisko Boga,
  • co jakiś czas spotykamy się w piątkowy wieczór na szczególnej kolacji, wieczerzy;
  • a najbardziej lubimy radować się z całym niebiem, kiedy na przystanku jest chrzest w wodzie przed Panem;

czekamy na każdego! 

przyjdź i zobaczysz, jak zmieni się twój obraz Boga, ale i twoje życie.

 

 

możecie być z nami na bieżąco zaglądając na


w   n a j b l i ż s z y m    c z a s i e    n a    p r z y s t a n k u   c e n t r u m
przejdź do innego przystanku