przystanek dzieci

 

to przede wszystkim zajęcia rozwojowe i integracyjne. to miejsce łączy zabawę z nauką, pomaga dzieciom skupić uwagę na rzeczach, które skierują je do pozytywnego myślenia o sobie i otaczającym ich świecie.

 


okruszki (dzieci od lat 3 do 9 )

okruszki, to dzieci i ich świat.

w każdą sobotę o g.12:00 dzieci od lat 3-9 mają swoje zajęcia na przystanku podczas nauczania.

integracyjne zajęcia rozwijają charakter chrześcijański najmłodszych i prowadzone są w przyjaznej dla dzieci sali zabaw. spotkania te wspomagają łatwość w nawiązywaniu przyjaźni, rozwijają ich twórczość. przyjazne wnętrze przenosi je do świata nigdy niekończącej się zabawy, a motto nauczycieli to: "najlepszy nauczyciel to zabawa".

 

zapraszamy - wstęp wolny - 


zajęcia dla młodzieży (dzieci od lat 10-14)

w każdą sobotę o g.12:00 młodzież od lat 10-14 ma swoje zajęcia na przystanku podczas nauczania.

zajęcia dla młodzieży prowadzone w bardzo ciekawy i interesujący sposób: podnoszą poczucie własnej wartości wśród młodzieży, uczą dobrych zachować i szacunku, a także budują ich charakter chrześcijański.

 

zapraszamy - wstęp wolny -


Z A P I S Z    N A    Z A J Ę C I A     S W O J E     D Z I E C K O

kontakt - karolina sieja tel.503 774 433

 

 


p o m i e s z c z e n i e    d l a    d z i e c i

s p o t k a n i a   d z i e c i


przejdź do innego przystanku