przystanek kultura


szczecin to duże miasto, duże wydarzenia kulturalne w dużych salach.

przystanek kultura, to przeciwny biegun, bo bliski kameralnym koncertom, spektaklom, czy warsztatom. 

działamy na rzecz promocji kultury oferując lokalnej społeczności łatwo dostępne wydarzenia, stawiając jednocześnie na jakość i przekaz. przystanek kultura, to przede wszystkim koncerty. zapraszamy artystów zarówno z polski jak i z zagranicy. poruszamy się również blisko wydarzeń teatralnych, organizując np. spektakle. lokalne inicjatywy kulturalne mogą liczyć na wsparcie przystanku kultura i wspólne projekty.


w    n a j b l i ż s z y m   c z a s i e


przejdź do innego przystanku