przystanek centrum

wierzyć w przeznaczenie | 12.12.2015

czy istnieje przeznaczenie? czy Bóg przeznaczył jednych ludzi do zbawienia, a innych na śmierć? niektóre teksty z Pisma Świętego, wydaje się, że właśnie to nam sugerują. przeczytajmy chociażby Dz. Ap. 13:48 – „…a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli”, czy tekst z pierwszego listu Piotra 2:8 – „…ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.” jeśli rzeczywiście Bóg już z góry postanowił, co komu przeznaczyć, to próżne nasze starania. jak to pogodzić z faktem, że Bóg tak ukochał wszystkich ludzi, że dał syna swego, aby oddał życie za całą ludzkość, dając w ten sposób wszystkim takie same szanse na zbawienie. Bóg jest dobry i co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, więc posłuchajcie tego nauczania, aby nasza wiara w Boga miłości jeszcze bardziej umocniła się.