przystanek centrum

chodzisz w mocy, czy wypożyczasz ją? | 14.05.2016

pewnego razu piotr zwrócił się do człowieka chromego od urodzenia takimi słowami: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. co takiego posiadał piotr,  w co był wyposażony, że chromy od urodzenia mógł wstać i chodzić o własnych siłach?  Jezus, kiedy spojrzał na lud, który był tak bardzo utrudzony, samotny i nękany przez demony i choroby, powiedział do uczniów swoich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. każdy pracodawca, który wysyła pracowników do pracy, wyposaża ich w narzędzia pracy. każdy żołnierz zanim będzie mógł wykonać rozkazy przełożonych, musi zostać wyposażony w broń i cały ekwipunek. podobnie zrobił Jezus z uczniami i z każdym z nas. posyła nas na żniwo, ale najpierw wyposaża nas w odpowiednie narzędzia. jeśli chcesz dowiedzieć się, w co takiego był wyposażony Piotr i uczniowie i jak to działa nie tylko w ich życiu, ale również w twoim, to koniecznie posłuchaj tego nauczania.