przystanek centrum

podnieś ręce | 16.01.2016

„podnieś ręce”, albo wyciągnij ręce, to tytuł kolejnego nauczania radka siei. biblia mówi nam, że Bóg przygotował dary, którymi jest gotów obdarzyć każde swoje dziecko. czytamy, że Duch Święty rozdziela swoje dary poszczególnie każdemu jak chce. każdemu, to znaczy tobie i mnie również. Duch Święty rozdziela je każdemu jak chce. czy na pewno chce? tak, On po to się pojawił na ziemi, aby wyposażyć każdego wierzącego w swoje dary. pytanie dotyczy raczej ciebie i mnie czy chcemy, czy jesteśmy gotowi i na ile jesteśmy gotowi. apostoł paweł zachęca nas, abyśmy usilnie starali się o dary Ducha Świętego i abyśmy je po prostu wzięli, bo są na wyciągnięcie ręki. wyciągnij swoje ręce po dary, aby je wziąć i podnieś je wysoko, aby uwielbić Tego, który dostarcza nam je w obfitości, bo od uwielbienia tak naprawdę wszystko się zaczyna.