te rzeczy | 16.05.2015

wiedza jest potrzebna i wartościowa, ale wiedza nie może zmienić człowieka, nawet jeśli to będzie wiedza dotycząca Jezusa. Biblia mówi nam, że mamy głosić ewangelię nie w słowach wiedzy, ale w mocy Ducha Świętego. Jezus, kiedy nauczał, często to, co chciał przekazać, pokazać i nauczyć określał jako "te rzeczy", "wielkie rzeczy". Bóg chce, abyśmy nie tyle o nim wiedzieli, ale chce abyśmy Go znali. możesz poznać Boga tylko poprzez "te rzeczy". jeśli chcesz dowiedzieć się co to są "te rzeczy" lub "wielkie rzeczy", o których mówił Jezus i o których my mamy mówić i chodzić w nich, to musisz posłuchać tego nauczania.