przystanek centrum

Boże królestwo | 02.05.2015

księga daniela opisuje niesamowity sen, który przyśnił się królowi babilońskiemu. był to potężny posąg przedstawiający potęgi światowe, królestwa następujące po sobie. posąg ten jednak zostaje rozwalony i zmieciony z powierzchni ziemi przez potężny kamień, który został oderwany bez udziału ludzkich rąk. kamień ten uderza w posąg, a następnie rozrasta się i wypełnia powierzchnię całej ziemi. kamień ten to Boże Królestwo, które na wieki zapanuje na ziemi. 
po wielu, wielu latach Jezus uczył swoich naśladowców modlitwy tęsknoty za czymś, co ma wkrótce nastąpić: "przyjdź królestwo Twoje...". jednak ten sam Jezus, w momentach kiedy ktoś został uzdrowiony lub nawrócony, mówił o tym, że przybliżył się Królestwo, lub że Królestwo jest pośród was. 
jak to jest z tym Bożym Królestwem? czy to kwestia przyszłości, czy teraźniejszości? czy możesz zostać obywatelem Królestwa Bożego już dziś i co to oznacza? jeśli chcesz odpowiedzi na te pytania, jeśli chcesz doświadczyć Boga jeszcze bardziej, to musisz wysłuchać tego nauczania. 

tytuł: "Boże Królestwo"
mówca: radek sieja