przystanek centrum

bądź dobry, albo cię zabiję - Bóg | 28.02.2015

nauczanie zatytułowane: "bądź dobry, albo cię zabiję - Bóg".
mówca: radek sieja

„bądź dobry, albo cię zabiję – Bóg”. tytuł tego nauczania zwraca naszą uwagę na powszechnie panujący pogląd, iż to Bóg jest tym, który sprowadza na człowieka wszelkie zło i kary. masz być dobry i przestrzegać wszelkich praw i nakazów danych przez Boga, a jeśli wybierzesz inną drogę, to On cię zniszczy. czy właśnie w taki sposób przedstawił swego Ojca Jezus? czy zgadzasz się z takim obrazem Boga, który podobno jest miłością? czy naprawdę Bóg posługuje się takimi metodami, aby przyciągnąć człowieka do siebie i zbawić go? czy Bóg do tego używa przymusu, przemocy, kary, zastraszenia? posłuchaj tego nauczania, a zobaczysz prawdziwy obraz Boga, niesfałszowany, obraz Ojca, do którego będziesz tęsknił, z którym będziesz się czuł bezpieczny, bo Bóg jest dobry zawsze!