przystanek centrum

bez wyjątku dla ciebie i dla mnie

„albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? nie łudźcie się! ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. a takimi niektórzy z was byli; aleście OBMYCI, UŚWIĘCENI i USPRAWIEDLIWIENI w imieniu PANA JEZUSA CHRYSTUSA i w Duchu Boga naszego.” (1Kor. 6,9-11).


to prawda, nikt kto nie jest sprawiedliwy, czyli bez grzechu, nie odziedziczy Królestwa Bożego. podczas sądu Bożego nad każdym z nas wypisany jest jeden wyrok: ŚMIERĆ. dlaczego? ponieważ nikt z nas nie jest w stanie sam zmazać swoich grzechów. nie zmażą ich twoje dobre uczynki, twoje własne starania. zrobić to może jedynie doskonała krew Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię „aby WSZYSCY ludzie byli zbawieni” (1Tm. 2,4). oddał swoje życie za CIEBIE, zmazał TWOJE grzechy i wstawi się za nas na sądzie ostatecznym. to On będzie sądzony, nie my, bo On zakrywa każdy nasz grzech, obmywa, uświęca, usprawiedliwia. 

czasem myślimy, że jesteśmy zbyt wielkimi grzesznikami, żeby ta obietnica była skierowana również do nas. posłuchaj: JEZUS UMARŁ RÓWNIEŻ ZA CIEBIE, za każdego, bo jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, za którymi tęskni i którym już dawno przygotował mieszkanie w domu Ojca (J. 14,2). 

bez wyjątku. dla ciebie i dla mnie. 

nie ważne jakie życie prowadziłeś, łaska Boża obmywa cię jeśli tylko zapragniesz ją przyjąć. powierz wszystko Jezusowi, On ukochał cię bardziej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić...

pola